Istoria tatuajului japonez

În Japonia, părerea generală despre tatuaje este una negativă - în acest sens, de exemplu, cei cu tatuaje vizibile nu au voie să intre în băile publice. Cum se poate explica acest lucru? Găsim răspunsul în istoria țării, sensul tatuajelor fiind influențat, printre altele, de practica pedepsirii criminalilor prin tatuare, sau de semnele purtate de membrii yakuza.